Åpenhetsloven i Valvoline Oil AS

Valvoline Oil AS er et 100% eiet datterselskap av Nirak Company AS og AS har siden stiftelse i 1957 levert kvalitetsprodukter og ekspertrådgivning innen smøremidler og rengjøringsprodukter til alt som beveger seg i det norske markedet.

Vi opererer i en bransje som er i konstant endring, og minst like viktig som gode produkter er menneskene som gir råd og veiledning på veien. Derfor er det viktig for Valvoline Oil AS at arbeidsmiljøet på jobben er godt.

I henhold til Åpenhetsloven §4 og §5 har selskapet plikt til å utføre og redegjøre for selskapets aktsomhetsvurderinger. Selskapet har innført rutiner som gjelder vår plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurdering av egen virksomhet, og forretningsforbindelser.

Selskapets aktsomhetsvurdering av egen virksomhet:

Selskapets ledelse har innført en policy og etisk retningslinje for alle ansatte.

For å sikre et godt psykososialt forhold har selskapet inngått samarbeid med «Great Place to Work» der årlige medarbeiderundersøkelser, og introduksjon av tilsvarende tiltak inngår. Valvoline Oil AS er en «Great Place to Work» sertifisert arbeidsplass.

Selskapet har utarbeidet en personalhåndbok som beskriver arbeidsforhold, personalordninger, interne retningslinjer og rutiner. 

Det er også utarbeidet en HMS-håndbok som beskriver selskapets arbeid med internkontroll. Dette omfatter bl.a målsettinger og rollebeskrivelser for tillitsvalgt, HMS ansvarlig, verneombud og El & brannvernansvarlig. Håndbøkene er lagret i selskapets HMS-system der også stillingsinstrukser, medarbeidersamtaler og ferie/fraværsregistrering blir administrert. 

Samtlige ansatte i Valvoline Oil AS har betingelser som overstiger tarifflønn.

Vi har identifiser og kartlagt selskapets hovedleverandører, for å vurdere om de ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og at de har anstendige arbeidsforhold for sine ansatte. Derfor er de bedt om å signere etiske retningslinjer.  I tilfelle vi oppdager faktisk, eller mulig negativ påvirkning eller skade, vil vi stoppe, forhindre eller redusere denne.

Arbeidet med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger er påbegynt: Vi har per dags dato ikke avdekket faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser.

Har du flere spørsmål?

Ved å klikke "Godta alle" samtykker du at vi kan samle inn informasjon om deg for ulike formål, inkludert: Statistikk og markedsføring