Valvoline Technical Spray

Valvoline tilbyr et stort utvalg av høykvalitets tekniske spray som fungerer som problemløsere. Fra vedlikeholds-produkter og rengjøringsmidler, til verktøy for demontering og montering. Dette er essensielle produkter som et verksted må ha.

Vår gamle og kjente serie med sprayprodukter fases nå ut. Denne har vært med oss i mange år, og består av mange gode og kjente produkter for verksted og industri.

Den nye serien Technical spray er alle i én emballasjestørrelse (med få unntak); 500 ml. Alle er av siste formuleringer og kjemi, det er flere nye produktløsninger. Serien utøkes fra 15 til 33 produkter. Alt i alt er dette en stor nyhet.

Technical Spray er delt opp i serier, der det er både nye og kjente produkter.
Seriene er fargekodede på emballasjen, slik vi kjenner fra Valvoline Service Additives.


Se produktpresentesjon her: Technical-Spray-presentasjon.pdf

Nummerovergang til nye produkter: Nummerovergang-Technical-Spray.pdf

Nummerovergang til nye produkter, excel: Nummerovergang-Technical-Spray-web.xlsx

PI-Sheet:

PI-Valvoline-Airco-Cleaner-TS-027.pdf

PI-Valvoline-Airco-Refresher-TS-028.pdf

PI-Valvoline-All-Purpose-Cleaner-TS-026.pdf

PI-Valvoline-Brake-Cleaner-TS-011.pdf

PI-Valvoline-Carburettor-Cleaner-TS-025.pdf

PI-Valvoline-Ceramic-Grease-TS-031.pdf

PI-Valvoline-Cockpit-Spray-Foam-TS-007.pdf

PI-Valvoline-Contact-Cleaner-TS-002.pdf

PI-Valvoline-Copper-Spray-TS-006.pdf

PI-Valvoline-Cut--Drill-Lube-TS-015.pdf

PI-Valvoline-DPF-Cleaner-TS-024.pdf

PI-Valvoline-EGR-Cleaner-TS-001.pdf

PI-Valvoline-Electro-Protect-TS-018.pdf

PI-Valvoline-Gasket-Remover-TS-014.pdf

PI-Valvoline-Glass-Cleaner-TS-023.pdf

PI-Valvoline-Glue-Spray-TS-009.pdf

PI-Valvoline-Industrial-Chain-Grease-TS-008.pdf

PI-Valvoline-Industrial-Cleaner-TS-022.pdf

PI-Valvoline-Leak-Detector-Spray-TS-010.pdf

PI-Valvoline-Motor-Start-TS-013.pdf

PI-Valvoline-Multi-Spray-TS-021.pdf

PI-Valvoline-Penetrating-Oil-TS-030.pdf

PI-Valvoline-Power-Brake-Cleaner-TS-012.pdf

PI-Valvoline-PTFE-Dry-TS-020.pdf

PI-Valvoline-PTFE-Spray-TS-019.pdf

PI-Valvoline-Silicone-Spray-TS-017.pdf

PI-Valvoline-Synthetic-Chain-Lube-TS-005a.pdf

PI-Valvoline-V-Belt-Spray-TS-016.pdf

PI-Valvoline-Vaseline-Spray-TS-029.pdf

PI-Valvoline-White-Grease-TS-003.pdf

PI-Valvoline-Zinc-Spray-TS-004.pdf