Endringer i produktspesifikasjon og navn på motorolje til Mercedes Benz

Mercedes har endret sine krav og vi må derfor introdusere en SynPower Plus 5W-40. For å markere at dette produktet er fullt ut godkjent av Merceds Benz til MB 229.5 vil den etter første produksjon endre navn til SynPower MBO 5W-40 for å understreke at dette er Mercedes-varianten av to nokså like produkter.

Les mer om produktet her:
Endringer-i-produktspesifikasjon-og-navn.pdf